Ubezpieczenia
turystyczne


 • pomoc w organizacji i pokryciu kosztów leczenia
 • dla wyjeżdżających na urlop, w podróż służbową lub do pracy
 • dodatkowe ubezpieczenia bagażu, NNW i OC

Co daje ubezpieczenie turystyczne?

By w razie choroby, wypadku, kradzieży bagażu, uszkodzenia mienia w hotelu, czy innych dziwnych zdarzeń móc zdać się na fachową pomoc. Wystarczy skontaktować się z polskim centrum assistance i poprosić o pomoc. Ubezpieczyciel pokieruje do najbliższej placówki i pokryje koszty transportu medycznego i leczenia, zwróci za skradziony bagaż i pokryje koszty uszkodzenia mienia.

Koszt takiego ubezpieczenia jest porównywalny do kosztu zakupu okularów przecisłonecznych, a wsparcie nieporównywalnie większe!


Ile kosztuje polisa turystyczna?odpoczynek w Chorwacji

Koszty leczenia suma 200.000 zł
Assistance suma 200.000 zł
NNW suma 20.000 zł
OC suma 20.000 zł
Bagaż suma 2.000 złskładka od 25 zł /tydzień

nurkowanie w Egipcie

Koszty leczenia suma 200.000 zł
Assistance suma 200.000 zł
NNW suma 30.000 zł
OC suma 500.000 zł
Bagaż suma 5.000 zł
+ Sporty ekstremalne (nurkowanie)


składka od 35 zł /tydzień

zwiedzanie Tajlandii

Koszty leczenia suma 350.000 zł
Assistance suma 350.000 zł
NNW suma 20.000 zł
OC suma 20.000 zł
Bagaż suma 2.000 złskładka od 45 zł /tydzień


Zapytaj nas o ubezpieczenie na Twój wyjazd!

Co kryje pakiet ubezpieczeń turystycznych?

Ubezpieczenie
Kosztów Leczenia

Zapewnia pomoc w przypadku konieczności poddania się leczeniu w związku z wypadkiem
lub nagłym zachorowaniem.

Ubezpieczyciel pokryje koszty wizyt lekarskich, pobytu i leczenia w szpitalu, wykonanych badań i zabiegów, niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych.

Ubezpieczenie
Pomocy Assistance

Obejmuje logistykę związaną z zapewnieniem pomocy medycznej, począwszy od informacji o placówkach medycznych, przez zorganizowanie transportu i opłacenie leczenia.

To także pomoc służb ratunkowych i inna pomoc w podróży, min. opieka nad dziećmi, pomoc prawna, usługa tłumacza.

Ubezpieczenie
Bagażu Podróżnego

Zabezpiecza na wypadek zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży bagażu.

Ochroną można objąć nie tylko rzeczy osobiste, ale również sprzęt elektroniczny, min. laptopy, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe,
a także sprzęt sportowy - rowery, narty, deski, sprzęt do nurkowania.

Ubezpieczenie
Następstw wypadków

To wsparcie finansowe w razie wypadku. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w określonym procencie sumy ubezpieczenia odpowiednio do doznanego trwałego uszczerbku na zdrowiu.

To także wsparcie dla Rodziny w przypadku śmierci - Ubezpieczyciel wypłaca wówczas 100% sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie
Odpowiedzialności cywilnej

Chroni przed roszczeniami osób trzecim w przypadku wyrządzenia im szkody.

Np. podczas pobytu w hotelu uszkodzisz lampę i musisz zapłacić za naprawę 300 Euro, na plaży uderzysz piłką w aparat innego urlopowicza - naprawa 700 Euro, itd... Ubezpieczyciel przejmie roszczenia i pokryje je za Ciebie.

Dodatkowe rozszerzenia
 • sporty ekstremalne i wysokiego ryzyka, narciarstwo i inne sporty zimowe - jeśli planujesz ich uprawianie podczas podróży
 • choroby przewlekłe - jeśli cierpisz na nie i stale się leczysz
 • praca fizyczna - jeśli będziesz ją wykonywał
 • inne szczególne rozszerzenia - np. akty terroru, działania wojenne

Kup on-line

Dla tych, którzy nie mają czasu skontaktować się z nami...

COMPENSA VOYAGE


WARTA TRAVEL

Wykorzystaj dodatkowe 10% zniżki!

Jak przejdziesz dalej,
wpisz w prawym górnym rogu (na 2 stronie)
kod rabatowy AMKE
PRYWATNE UBEZPIECZENIE A KARTA EKUZ z NFZ


Ubezpieczeni w NFZ mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej
w Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, na zasadach społecznej służby zdrowia, jak obywatele tych państw.
W większości przypadków wiąże się to z koniecznością poniesienia części kosztów udzielonych świadczeń medycznych, gdyż w większości krajów państwowa opieka zdrowotna nie jest w całości bezpłatna. Zobacz przykłady obok (więcej informacji znajduje się na stronie NFZ - poniżej link).

Bezpłatna pomoc medyczna zostanie udzielona przez placówki medyczne tylko w zakresie określonym w przepisach danego państwa członkowskiego. Warunkiem skorzystania z pomocy jest posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej przez NFZ na podstawie złożonego wniosku. W większości krajów UE warunkiem uzyskania należnych świadczeń jest zarejestrowanie tego formularza w odpowiedniej instytucji ubezpieczeń społecznych tuż po przyjeździe.

Należy także pamiętać, że leczenie skutków wypadków związanych
z uprawianiem sportu, w tym narciarstwa, obciążone jest wyższymi kosztami i może nie być objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.


Przykładowe opłaty za leczenie za granicą

W Niemczech płatna jest pierwsza wizyta u lekarza, a także pobyt w szpitalu (10 Euro za każdy dzień).

W Belgii, 25% kosztów leczenia i lekarstw będziemy musieli pokryć we własnym zakresie a za transport medyczny musimy ponieść opłaty w pełni na własny koszt. NFZ zwróci nam 75% poniesionych kosztów na leczenie i leki tylko wówczas, gdy posiadamy odpowiedni formularz, pokwitowania i kopie recept.

We Francji będziemy musieli pokryć 30% kosztów honorariów lekarskich, 20% kosztów leczenia stacjonarnego, 25% leczenia szpitalnego, wysokość opłaty dobowej, koszty leków od 35% do 65% i 40% kosztów testów laboratoryjnych.

W wielu zagranicznych miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie, w związku z tym nie honorują EKUZ. Za ich usługi trzeba zapłacić pełną cenę, której Fundusz nie zwróci.

Pacjent w pełni ponosi koszty transportu sanitarnego do Polski. Również ratownictwo górskie w wielu krajach, m.in. w Austrii, we Francji, w Czechach oraz na Słowacji, jest w pełni odpłatne.
Czego nie zapewnia Karta EKUZ
w żadnym kraju UE?
Dlaczego warto kupić ubezpieczenie turystyczne?

Więcej informacji o systemach danego kraju na stronie NFZ
ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ, BILETU BĄDŹ NOCLEGU


Dla osób, które planują i rezerwują wyjazdy zagraniczne z dużym wyprzedzeniem, proponujemy ubezpieczenie odwołania imprezy, biletu bądź noclegu. Ubezpieczenie takie pokryje straty dokonanych opłat w związku z koniecznością odwołanie uczestnictwa w imprezie, anulowania biletu podróżnego lub anulowania noclegu.

Ubezpieczyciel pokryje straty, gdy do rezygnacji dojdzie w poniższych sytuacjach:

 • nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie o przeciwwskazaniach do odbycia podróży zagranicznej lub śmierć Ubezpieczonego bądź osoby bliskiej podróżującej wspólnie z Ubezpieczonym,
 • śmierć lub zachorowanie zagrażające życiu innej osoby bliskiej,
 • szkody w mieniu powstałe w Polsce w wyniku zdarzenia losowego lub będące następstwem przestępstwa
 • zdarzenia losowe, np. pożar, powódź, huragan, uniemożliwiające pobyt w miejscu planowanego zakwaterowania w okresie podróży,
 • kradzież dokumentów niezbędnych w podróży tj. paszport, wiza wjazdowa, dowód osobisty, o ile kradzież miała miejsce w okresie 7 dni poprzedzających wyjazd i została zgłoszona policji.

Wysokość wypłaty przez Ubezpieczyciela ustalana jest jako różnica ceny imprezy i dokonanego przez organizatora czy przewoźnika zwrotu. Co oznacza, że 100% kosztów wróci do portfela.

Składka za ubezpieczenie zależy przede wszystkim od wysokości ceny imprezy i kształtuje się na poziomie od 0,6% do 3%. Im tańsza impreza tym niższa stawka.

Ważne. Umowę ubezpieczenia odwołania można zawrzeć nie później niż w ciagu maksymalnie 7 dni od daty zawarcia umowy z biurem podróży, wykupienia biletu podróżnego czy rezerwacji noclegu.
Po upływie tego okresu nie będzie możliwe zawarcie takiej polisy.


WARTO WIEDZIEĆ


Ubezpieczenie kosztów leczenia a choroby przewlekłe

Warto pamiętać, że podstawowy zakres ubezpieczeń turystycznych obejmuje koszty leczenia w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, nie będących następstwem chorób wcześniej zdiagnozowanych i leczonych przed wyjazdem. Włączenie ochrony na wypadek następstw chorób przewlekłych wymaga z reguły dodatkowego rozszerzenia i opłaty dodatkowej składki.

Compensa i Warta oferują choroby przewlekłe w zakresie podstawowym!

Więcej...

Sport w ubezpieczeniach turystycznych

Rekreacyjne uprawianie sportu nie wymagające specjalnych umiejętności i nie wiążące się z wysokim ryzykiem będzie objęte podstawowym zakresem ochrony polisy turystycznej.

Natomiast trzeba pamiętać, że uprawianie sportów wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych nie będzie pod ochroną jeśli polisa nie zostanie rozszerzona o dodatkową opcję.

Więcej...

Polisa dla często podróżujących

Jeśli podróżujesz dosyć często, kilkakrotnie wyjeżdzając za granicę, prywatnie lub służbowo, pomyśl o polisie rocznej. Taka polisa może być świetnym rozwiązaniem zarówno dla: zapalonego turysty, rodziców odwiedzających swoje dzieci mieszkające za granicą, biznesmenów, kierowców zawodowych.

Polisa zawierana jest na cały rok, zapewniając ochronę podczas każdego pojedynczego pobytu. Rozwiązanie bardzo wygodne i oszczędne.

Więcej...