Więcej o nas
INFORMACJE DOTYCZĄCE AGENTA

PEŁNOMOCNICTWA DO DZIAŁANIA W IMIENIU UBEZPIECZYCIELI

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Informacje dotyczące Agenta


Zgodnie z wymogiem Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń przedstawiamy poniżej informacje dotyczącej naszej działalności jako dystrybutora ubezpieczeń.

Działamy na rzecz 17 Ubezpieczycieli wymienionych poniżej. Wszystkie nasze umowy oraz udzielone nam pełnomocnictwa zarejestrowane są w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Poniżej szczegółowe informacje.


Dane

Nazwa i dane adresowe: INSUS Sp. z o.o., NIP: 731-205-39-32, siedziba: 95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 24/7
Główne biuro sprzedaży i obsługi Klienta: Łódź, ul. Gdańska 129, lokal 1, tel. 502-907-800

Rodzaj dystrybutora ubezpieczeń: MultiAgent działający na rzecz wielu Zakładów Ubezpieczeń

Nr wpisu do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych: 11233364/A

Dane naszej Agencji wraz z posiadanymi pełnomocnictwami dostępne są na stronie KNF pod adresem: www.knf.gov.pl w zakładce Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych.


Współpraca z Zakładami Ubezpieczeń

AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA

AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

PZU SA

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.

TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.

TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

LLOYD'S Z SIEDZIBĄ W LONDYNIE/ za pośrednictwem Leadenhall Polska S.A.


Wynagrodzenie

Otrzymujemy wynagrodzenie prowizyjne stanowiące określony procent zainkasowanej przez Ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej.

Możemy także otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w postaci nagród rzeczowych lub finansowych z tytułu udziału w konkursach i/lub promocjach organizowanych przez Ubezpieczyciela.


Procedura Reklamacyjna

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy zgłaszać właściwemu Ubezpieczycielowi zgodnie z procedurą przewidzianą w danym Towarzystwie Ubezpieczeń.

W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną Klient ma możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio do nas:

1. Mailowo na adres: office@insus.pl
2. Pisemnie na adres: 90-519 Łódź, ul. Gdańska 129, lokal 1

W przypadku naruszenia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego lub Komisji Nadzoru Finansowego.


Akcje i udziały w Zakładach Ubezpieczeń

Nie posiadamy


Pełnomocnictwa

Przetwarzanie danych osobowychW związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, tzw. Ogólnym Unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych "RODO" obowiązującym od dnia 25 maja 2018, informujemy, iż jako Administrator Danych Osobowych zawsze dokładaliśmy wszelkich starań by powierzane nam Dane Osobowe pozostawały bezpieczne w naszych rękach i wykorzystujemy je jedynie do realizacji naszych działań pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Poniżej przedstawiamy informację na temat zasad przetwarzania przez nas danych.


Administrator Danych

INSUS Sp. z o.o., NIP: 731-205-39-32, siedziba: 95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 24/7,
Biuro obsługi Klienta: Łódź, ul. Gdańska 129, lokal 1, tel. 502-907-800
+ Ubezpieczyciele, w imieniu których działamy na podstawie umów agencyjnych.


Cele przetwarzania Danych

Obsługa pośrednictwa ubezpieczeniowego, min. ofertowanie, zawieranie umów ubezpieczeń, monitoring terminów kończących się ubezpieczeń oraz pozostała obsługa przed i posprzedażowa.


Archiwizacja Danych

W celu bezpiecznego archiwizowania Danych, zapewniającego nam jednocześnie możliwość sprawnego monitoringu zawieranych ubezpieczeń, korzystamy z narzędzi informatycznych spełniających wymagania techniczne w zakresie zabezpieczeń danych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.


Prawa związane z przetwarzaniem Danych

- prawo żądania dostępu do Danych Osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Danych Osobowych.
- prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności względem przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy przetwarzanie przez nas Danych Osobowych naruszy przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia.


Okres przetwarzania Danych

Bezterminowo, do czasu wycofania zgody na dalsze przetwarzanie Danych.