Zakres terytorialny

OC AUTOCASCO  |  MINICASCO  |  ASSISTANCE

 

 

Zakres terytorialny Autocasco

 

ALLIANZ

Kraje europejskie + pozostałe kraje basenu Morza Śródziemnego (oprócz Algierii, Libii)
z zastrzeżeniem, że na terenie Ukrainy, Mołdawii i europejskim terenie Rosji
nie są objęte szkody powstałe wskutek kradzieży

 

COMPENSA

Europa geograficzna (Rosja i Turcja w częściach europejskich)
z zastrzeżeniem, że na terenie Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy
nie są objęte szkody powstałe wskutek kradzieży

W odniesieniu do samochodów dostawczych, ciężarowych, ciągników siodłowych zakres podstawowy obejmuje teren Polski. Rozszerzenie zakresu na kraje poza Polską wymaga dodatkowej opłaty składki

 

ERGO HESTIA

Europa geograficzna + Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael i Iran
z zastrzeżeniem, że na terenie Białorusi, Mołdawi, Rosji, Ukrainy
wyłączone są szkody wskutek:
– kradzieży
– uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie
– uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony na bagażniku zewnętrznym w wyniku zderzenia się tego sprzętu sportowego z przedmiotami z zewnątrz pojazdu
– pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody
– nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu,

Powyższe wyłączenie może zostać zniesione za opłatą dodatkowej składki, z jednoczesnym wprowadzeniem udziału własnego powstałych wskutek tych wypadków w wysokości 1.000 zł

 

WARTA

Europa geograficzna + Maroko, Tunezja, Izrael

 

GOTHAER

Europa geograficzna
z zastrzeżeniem, że na terenie Białorusi, Rosji
nie są objęte szkody powstałe wskutek:
– kradzieży
– pożaru wybuchu
– działania czynnika chemicznego i\lub termicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu
– uszkodzenia przez osoby trzecie

 

GENERALI

Europa geograficzna
z zastrzeżeniem, że na terenie Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy
nie są objęte szkody powstałe wskutek kradzieży

 

PROAMA

Państwa europejskie
z zastrzeżeniem, że na ternie Białorusi i Ukrainy
z wyłączeniem kradzieży lub jej usiłowania na terytorium

 

UNIQA

Europa geograficzna
z zastrzeżeniem, że na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy
nie są objęte szkody powstałe w wyniku:
– pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu
– kradzieży
Powyższe wyłączenie może zostać zniesione po opłaceniu dodatkowej składki

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.