Zakres Autocasco

OC AUTOCASCO  |  MINICASCO  |  ASSISTANCE

 

 

Zakres Autocasco

 

NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PORÓWNUJĄC ZAKRES AUTOCASCO

ZAKRES ZDARZEŃ OBJĘTYCH OCHRONĄ  
Wielu Ubezpieczycieli stosuje już formułę wszystkich ryzyk – wówczas zakresem AC objęte będą nie tylko wymienione poszczególne zdarzenia, ale wszystkie, które przyczynią się do powstania szkody, a które nie zostały wyłączone w ogólnych warunkach. Taka formuła zapewnia znacznie szerszą ochronę.

ZAKRES TERYTORIALNYzobacz więcej

UDZIAŁY WŁASNE
Niektórzy Ubezpieczyciele stosują udziały własne określone kwotowo lub procentowo. Ich zastosowanie powoduje zmniejszenie składki, ale w przypadku szkody o wysokość udziałów własnych zostanie pomniejszone odszkodowanie.

POZIOM FRANSZYZY INTEGRALNEJ
To kwota, poniżej której Ubezpieczyciele nie wypłacają odszkodowania. Chodzi o szkody drobne. Jeśli franszyza integralna określona jest na poziomie 500 zł, to szkoda na kwotę 300 zł polegająca na porysowaniu karoserii  nie zostanie wypłacona.

WARIANT ROZLICZENIA SZKODY

 • serwisowy czy kosztorysowy
 • wysokość potrąceń amortyzacyjnych

DODATKOWE ROZSZERZENIA

 • nieredukcyjna suma ubezpieczenia – zapewniająca pełną ochronę także po wypłacie odszkodowania
 • stała suma ubezpieczenia – utrzymanie określonej w polisie sumy ubezpieczenia przez cały rok
 • ubezpieczenie szyb – dające ochronę szyb bez względu na wysokość franszyzy integralnej
 • klauzula ochrony utraty zniżek
 • ubezpieczenie bagażu
 • samochód zastępczy na cały czas naprawy

 

ZA JAKIE SZKODY UBEZPIECZYCIELE NIE ODPOWIADAJĄ?
Listy wyłączeń nieznacznie tylko różni się w poszczególnych Towarzystwach, najważniejsze wyłączenia to:

 • szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
 • w przypadku gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku
 • gdy kierowca nie posiadał ważnego prawa jazdy (chyba, że ratował czyjeś życie lub zdrowie)
 • gdy kierowca był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • w przypadku braku ważnych badań technicznych (z reguły nie dotyczy szkód kradzieżowych i parkingowych)
 • szkody powstałe w związku z użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem ( w tym wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku czy bagażu)

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.