Uniqa terminowe ubezpieczenie na życie

strzałka w lewo

 

Wysoka Ochrona

Uniqa Życie

 

WYSOKA OCHRONA to terminowe ubezpieczenie na życie, w którym przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonej osoby. Ubezpieczenie adresowane do osób, którym zależy na zapewnieniu bliskim osobom wsparcia finansowego po śmierci. Ubezpieczenie takie może także stanowić zabezpieczenie zobowiązań finansowych takich jak kredyty, leasingi czy zobowiązania wobec wspólników biznesowych.

 

Wiek przystąpienia do ubezpieczenia: 18 – 64 lata
Możliwy okres trwania ubezpieczenia: 1 – 40 lat, nie dłużej niż do pierwszej rocznicy umowy po ukończeniu przez Ubezpieczonego 70 lat
Minimalna suma ubezpieczenia – 10.000 zł
Minimalna składka w wybranym cyklu płatności  wynosi 50 zł. Przy czym nie musi to być składka miesięczna.
W zależności od wieku, a także od warunków umowy może to być składka kwartalna lub półroczna

 

WARIANT PODSTAWOWY

świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia w śmierci Ubezpieczonego

 

WARIANT ROZSZERZONY

Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o umowy ubezpieczeń dodatkowych:

  • ubezpieczenie na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • ubezpieczenie na wypadek ciężkich zachorowań Ubezpieczonego
  • ubezpieczenie na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego
    do pracy lub częściowego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • ubezpieczenie przejęcia opłacania składki w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do jakiejkolwiek pracy
  • ubezpieczenie na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 

Świadczenie wynikające z ochrony życia zawartej w tym ubezpieczeniu może wzrastać o wskaźnik indeksacji sumy ubezpieczenia i składki. Zapewnia to realność świadczenia w czasie.

 

Więcej w:

OWU Uniqa Wysoka Ochrona terminowe ubezpieczenie na życie
OWU Uniqa Dodatkowe na wypadek zgonu wskutek nnw
OWU Uniqa Dodatkowe na wypadek ciężkich zachorowań
OWU Uniqa Dodatkowe na wypadek niezdolności do pracy w wyniku nnw
OWU Uniqa Dodatkowe na wypadek pobytu w szpitalu w wyniku nnw
OWU Uniqa Dodatkowe przejęcie opłacania składek w przypadku niezdolności do pracy

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.