POMOC I OBSŁUGA> Wypowiedzenie umowy/ Zgłoszenie sprzedaży/ W razie szkody


W RAZIE SZKODY

Pomoc i obsługa


Jak zgłosić szkodę?

Szkodę możemy zgłosić na kilka prostych sposobów:

Zgłoszenie szkody wymaga przedstawienia okoliczności zajścia zdarzenia szkodowego oraz rozmiaru powstałej szkody. Po zgłoszeniu zostanie przypisany numer szkody i nadany bieg sprawie. Jeśli szkoda wymaga oględzin, w ciagu 7 dni powinien skontaktować się rzeczoznawca i omówić na oględziny. Jeśli szkoda, np. z ubezpieczeń NNW, wymaga przedstawienia dokumentacji medycznej, trzeba pamiętać, że dopiero ich przedstawienie pozwoli na realizację świadczenia.

Kwota odszkodowania, a przynajmniej jego bezsporna cześć, powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni. Nie mniej jednak wielu ubezpieczycieli praktykuje realizację odszkodowań w czasie znacznie krótszym - nawet w przeciagu 3 dni od daty zgoszenia.


Informacje niezbędne przy zgłoszeniu szkody

Przy zgłoszeniu szkody, będziesz zobowiązany do podania poniższych informacji:


Czas na zgłoszenie szkody

Czas na zgłoszenie szkody zależy od rodzaju ubezpieczeń. Szkody z ubezpieczeń własnych, obejmujących ochroną własne mienie, z takich jak Autocasco, ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie mienia firmowego, ubezpieczenia wypadkowego należy zgłosić w ciągu od 3 do 14 dni od daty zdarzenia lub od daty uzyskania informacji o szkodzie. Czas ten jest ściśle określony o OWU i zależy od Ubezpieczyciela i konkretnego ubezpieczenia.

W przypadku szkody powstałej z winy osoby trzeciej i dochodzenia roszczeń z polisy tej osoby jako sprawcy, czas na zgłoszenie jest znacznie dłuższy. Kwestię tą reguluje kodeks cywilny, który przewiduje aż 3 lata na zgłoszenie szkody.


Kto może zgłosić szkodę?
Numery infolinii

opłaty za połączenia z telefonu stacjonarnego jak za połączenie lokalne,
z telefonu komórkowego wg cennika operatora

AXA 22 /599 95 22

Zgłoszenie szkody od poniedziałku do piątku 8:00- 18:00
> więcej na stronie Axa

ALLIANZ 224 224 224

Zgłoszenie szkody od poniedziałku do piątku 08:00- 18:00
> więcej na stronie Allianz

COMPENSA 801 120 000 lub +48 22 501 61 00

Zgłoszenie szkody codziennie w godzinach 6:00- 22:00
> więcej na stronie Compensy

ERGO HESTIA 801 107 107 lub 58 / 555 5 555

Zgłoszenie szkody dostępne całą dobę
> więcej na stronie Ergo Hestii

GENERALI 913 913 913

Zgłoszenie szkody od poniedziałku do piątku 8:00- 20:00,
sobota 9:00- 17:00
> więcej na stronie Generali

GOTHAER 22 / 469 69 69

zgłoszenie szkody od poniedziałku do piątku 8:00 - 18:00
> więcej na stronie Gothaer

INTERRISK 22 / 212 20 12

Zgłoszenie szkody dostępne całą dobę
> więcej na stronie Interrisku

PROAMA 815 815 815

Zgłoszenie szkody poniedziałku do piątku 8:00 - 20:00,
sobota 9:00 - 17:00
> więcej na stronie Proamy

PZU 801 102 102 lub 22 / 566 55 55, 22 / 566 55 55

zgłoszenie szkody dostępne całą dobę
> więcej na stronie PZU

TUZ 22 / 327 60 60

zgłoszenie szkody od poniedziałku do piątku 8.00– 18.00
> więcej na stronie TUZ

UNIQA 801 597 597 lub 42 / 66 66 500

Zgłoszenie szkody od poniedziałku do piątku 8.00 - 19.00
> więcej na stronie Uniqi

WARTA / HDI 502 308 308 lub 801 308 308

zgłoszenie szkody dostępne całą dobę
> więcej na stronie Warty

OTWARTE GRUPY

> więcej na stronie www.otwartegrupy.pl