Pomoc na Raka

pomoc na raka 2

 

 

AXA

Pomoc na raka

KOMPLEKSOWE WSPARCIE
W WALCE Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

ubezpieczenie zapewniające pomoc w kluczowych etapach leczenia

 

 

JAKĄ POMOC ZAPEWNIA AXA?

» Rozpoznanie i leczenie – operacja oraz cykle chemioterapii czy radioterapii
» Świadczenie okresowe – pozwalające częściowo zrekompensować utratę dochodów
» Ambulatoryjne świadczenia medyczne:

 • szybki dostęp do konsultacji specjalistycznych
 • możliwość wykonania badań laboratoryjnych i diagnostycznych pozwalających na monitorowanie przebiegu choroby (np. morfologia, rezonans, tomografia, biopsja, markery nowotworowe, USG)

» Druga Opinia Medyczna – weryfikacja diagnozy przez światowego eksperta
» Assistance Medyczny

 • transport medyczny
 • opieka domowa po chemio- lub radioterapii
 • pomoc psychologa
 • rehabilitacja
 • informacja onkologiczna

» Infolinia medyczna assistance

 

SZCZEGÓŁY PAKIETÓW AXA

 

JAK AXA DEFINIUJE CHOROBĘ NOWOTWOROWĄ?

Choroba nowotworowa oznaczać będzie:

 • nowotwór złośliwy
 • niezłośliwy guz mózgu lub
 • rak in situ

   szczegóły

 

DLA KOGO UBEZPIECZENIE POMOC NA RAKA?

Ubezpieczenie jest adresowane do osób, które ukończyły 18.

rok życia i nie ukończyły 50. roku życia

 • W pakietach dla Ubezpieczonego – ochrona ubezpieczeniowa  trwa do rocznicy polisy przypadającej bezpośrednio po ukończeniu 65. roku życia
 • W pakietach dla Dziecka Ubezpieczonego – ochroną objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego od momentu narodzin do 18. roku życia, a ochrona ubezpieczeniowa dzieci trwa do rocznicy polisy przypadającej bezpośrednio po ukończeniu 18. roku życia

 

Dobrze wiedzieć, że:

 • AXA nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wystąpienie nowotworu u Ubezpieczonego lub dziecka Ubezpieczonego jest następstwem niezaleconego przez lekarza zażycia przez Ubezpieczonego lub dziecko Ubezpieczonego leków, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych, lub jest następstwem masowego skażenia chemicznego, biologicznego lub radioaktywnego
 • AXA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich nowotworów współistniejących z infekcją HIV w momencie rozpoznania u Ubezpieczonego lub dziecka Ubezpieczonego nowotworu.

 

Więcej w:  OWU POMOC NA RAKA UBEZPIECZONYOWU POMOC NA RAKA DZIECKO

 

Zobacz też:

» OTWARTA GRUPA W AXA – grupowe ubezpieczenie na życie, do którego przystąpisz indywidualnie
» PAKIET MOJE DZIECKO – wsparcie w przypadku poważnego zachorowanie dzieci

Możliwość komentowania jest wyłączona.