Po co KL?

strzałka w lewo

 

Po co ubezpieczenie kosztów leczenia?

 

Ubezpieczenie KOSZTÓW LECZENIA pokryje koszty leczenia podczas podróży i pobytu z dala od domu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.
Ubezpieczenie, które powinno się znaleźć obowiązkowo w każdej walizce podczas wyjazdu
na wakacje, na narty czy do pracy.

 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA POKRYJE KOSZTY:

 • konsultacji i honorariów lekarskich
 • badań służących zdiagnozowaniu choroby
 • zabiegów ambulatoryjnych
 • pobytu w szpitalu, leczenia i operacji
 • dojazdu lekarza do miejsca zakwaterowania
 • transportu do placówki medycznej, szpitala lub miejsca zamieszkania
 • przetransportowania do innego szpitala
 • zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych,
 • leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych

 

Nierozłączną częścią ubezpieczenia kosztów leczenia jest Assistance.

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE ZAPEWNIA MIN.:

 • całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy
 • organizację pomocy
 • przekazywanie informacji
 • transport Ubezpieczonego na teren Polski
 • transport zwłok Ubezpieczonego
 • pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów
 • pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.