Compensa PERSPEKTYWA

strzałka w lewo

 

Compensa PERSPEKTYWA
Compensa TU na Życie S.A.szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Indywidualne ubezpieczenie na życie
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

 

 

DOBRA POLISA NA ŻYCIE + INWESTYCJA

COMPENSA PERSPEKTYWA to doskonałe rozwiązanie łączące dobrą polisę na życie z możliwością inwestowania.
Wysoka suma ubezpieczenia + świadczenie w przypadku choroby śmiertelnej + szereg dodatkowych ubezpieczeń, min. na wypadek poważnego zachorowania zapewnią dobrą ochronę na wypadek śmierci bądź ciężkiej choroby. Jednocześnie inwestowana składka pozwoli na budowanie kapitału na przyszłość. Formuła alternatywnej wypłaty świadczenia w przypadku śmierci wyższej z kwot: sumy ubezpieczenia lub wartości jednostek zgromadzonych na rachunku zapewnia korzystną składkę za ochronę ubezpieczeniową.

» Okres trwania umowy: BEZTERMINOWO
» Rekomendowany okres trwania umowy ubezpieczenia to co najmniej 15 lat
» Wiek wstępu: minimum 3 miesiące, maksimum 65 lat
» Składka funduszowy minimalna: 170 zł

wykres perpektywa3

 

COMPENSA PERSPEKTYWA i OCHRONA NA ŻYCIE

Szeroki zakres ochrony już w ubezpieczeniu podstawowym!

 • ochrona na wypadek śmierci – minimalna suma ubezpieczenia 50.000 zł
 • świadczenie na wypadek śmierci w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku
 • świadczenie na wypadek poważnego zachorowania – suma uzależniona od składki
 • świadczenie na wypadek wystąpienia choroby śmiertelnej – 50% sumy ubezpieczenia

W przypadku śmierci Compensa wypłaci świadczenie w wysokości wyższej z kwot: wartości jednostek zgromadzonych na rachunku podstawowym lub sumy ubezpieczenia potwierdzonej w polisie. Świadczenie zostanie powiększone o wartości jednostek zgromadzonych na rachunku dodatkowym.

Zakres ochrony można rozszerzyć o umowy dodatkowe, które można dowolnie łączyć:

 • na wypadek poważnego zachorowania
 • na wypadek całkowitej niezdolności do pracy z przejęciem opłacania składek
 • na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby
 • na wypadek trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek ciężkiej trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego

 

COMPENSA PERSPEKTYWA TO INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

SZEROKI WYBÓR FUNDUSZY

Inwestowanie z ubezpieczeniem daje możliwość elastycznego wyboru wielu funduszy jednocześnie, zapewnia:

 • dostęp do unikatowych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących na całym świecie i w różne branże
 • możliwość dowolnego podziału ryzyka pomiędzy fundusze akcyjne, zrównoważone i bezpieczne
 • możliwość kształtowania własnego portfela w czasie w zależności od aktualnych sytuacji rynkowych
 • aktywne zarządzanie własną składką przez nieograniczone możliwości zlecania zmian alokacji składki lub konwersji jednostek (bez podatku Belki i opłat manipulacyjnych)

 

DODATKOWY BONUS

Na koniec 10 i 15 roku ubezpieczenia Compensa dokona zwrotu opłaty dystrybucyjnej pobranej od zapłaconych składek funduszowych należnych za pierwsze 2 lata

 

SKŁADKA DODATKOWA

Dokonuj wpłat dodatkowych bez konieczności zakładania nowej polisy – do aktywów powstałych z zainwestowania wpłat dodatkowych będziesz miał nieograniczony czasowo dostęp. Wpłata składki dodatkowej możliwa jest w każdym czasie i w dowolnej wysokości.

 

SERWIS INTERNETOWY mojaCompensa.pl

To doskonałe rozwiązanie dla ceniących sobie czas i wygodę, zapewnia:

 • bieżący dostęp do informacji o posiadanej umowie ubezpieczenia
 • dokonywanie zleceń konwersji jednostek i zmian alokacji składek

 

W RAZIE KŁOPOTÓW NIE MUSISZ REZYGNOWAĆ Z UMOWY UBEZPIECZENIA!!

Nie musisz obawiać się, że w razie kłopotów finansowych polisa kapitałowa będzie dodatkowym obciążeniem, ubezpieczenie Compensa PERSPEKTYWA umożliwia:

 • zawieszenie składki już od 3 rocznicy – na okres od 3 do 12 miesięcy bez konieczności uzupełniania składek za okres bezskładkowy
 • przekształcenie w ubezpieczenie bezskładkowe  w każdym czasie, z możliwością powrotu w dogodnym momencie bez konieczności uzupełniania składek
 • dokonanie częściowego wykupu aktywów powstałych w wyniku zainwestowania składek dodatkowych – po 3 rocznicy ubezpieczenia

 

DOSTĘPNE FUNDUSZE

Możesz wybrać do 10 funduszy rozkładając ryzyko pomiędzy nimi

punktA   AKCYJNE

 • UFK CŻ/A Akcji
 • UFK Investors Top 50 Małych i Średnich Spółek
 • UFK Skarbiec Akcja
 • UFK Legg Mason Akcji
 • UFK C-QUADRAT ARTS Best Momentum w PLN
 • UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic w PLN
 • UFK C-QUADRAT ARTS Best Momentum w EUR
 • UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic w EUR
 • UFK Compensa/HSBC BRIC Market Equity
 • UFK Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
 • UFK Investor Akcji Dużych Spółek
 • UFK UNION INVESTMENT UniKorona Akcje
 • UFK BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców
 • UFK PIONEER PEKAO Pioneer Surowców i Energii

punktZ   ZRÓWNOWAŻONE

 • UFK CŻ/A Zrównoważony
 • UFK Zrównoważony Skarbiec Waga
 • UFK Legg Mason Strateg
 • UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

punktB   BEZPIECZNE

 • UFK CŻ/A Stabilnego Wzrostu
 • UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Garant
 • UFK ING Globalny Długu Korporacyjnego

punktG   GWARANTOWANE

 • UFK Gwarantowany Compensa

 

Więcej informacji oraz aktualne wyceny funduszy znajdziesz na fundusze.compensa.pl

 

 

OPŁATY I WYPŁATY

ZMIANA ALOKACJI I KONWERSJI SKŁADKI

W każdym czasie możesz dokonać zmiany alokacji składki czyli procentowego podziału składki pomiędzy wybranymi funduszami a także konwersji jednostek, czyli umorzenia jednostek danego funduszu i zakup jednostek innego funduszu. Zmian tych możesz dokonywać składając dyspozycje za pośrednictwem serwisu mojaCompensa.pl

Opłata za konwersję jednostek:
pierwsze 12 w każdym roku bezpłatnie, następne – po 10 zł za każdą konwersję
Opłata za zmianę alokacji składki:
pierwsze 12 w każdym roku bezpłatnie, następne – po 10 zł za każdą zmianę alokacji

 

INDEKSACJA SKŁADKI

Ubezpieczyciel co roku zaproponuje podwyższenie składki o wskaźnik inflacji w celu urealnienia poziomu składki. Akceptacja podwyższonej składki nie jest obowiązkowa.

 

WYKUP CAŁKOWITY

Całkowity wykup jest możliwy już po okresie przysługującym na odstąpienie od umowy ubezpieczenia. Wartość wykupu będzie równa wartości jednostek na indywidualnym rachunku. Dokonanie całkowitego wykupu będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia.

 

CZĘŚCIOWY WYKUP

Od szóstego roku ubezpieczenia możliwe jest zrealizowanie częściowego wykupu ubezpieczenia. Wykupu takiego można dokonać z aktywów powstałych z zainwestowania składek funduszowych należnych i zapłaconych w okresie od szóstego roku ubezpieczenia. Warunkiem skorzystania z częściowego wykupu jest pozostawienie na koncie aktywów powstałych z zainwestowania składek funduszowych od trzeciego roku o wartości nie mniejszej niż 2.000 zł. Częściowego wykupu aktywów powstałych z zainwestowania składek dodatkowych można dokonać w każdym czasie.

 

Więcej w:

OPŁATY ZA OBSŁUGĘ UBEZPIECZENIA I PROWADZENIA RACHUNKU PERSPEKTYWA
OWU COMPENSA PERSPEKTYWA
OWU DODATKOWYCH

 

Zobacz też:

 

 •  COMPENSA PRESTIŻ

 

 

 

Pomyśl o sobie i swoich najbliższych…

strzałka w lewo

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.