Turystyczne

 

INSUS ubezpieczenia podróżne

 

 

Podróżuj z polisą!

POLECAMY sprawdzone i pewne ubezpieczenia
zapewniające kompleksową ochronę w czasie podróży

» WARTA TRAVEL plus
» COMPENSA VOYAGE
» GENERALI PODRÓŻE ZAGRANICZNE
» HESTIA PODRÓŻE

 

 

 

PRYWATNE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA A KARTA NFZ

Co zapewnia, a czego nie zapewnia europejskie ubezpieczenie

Ubezpieczeni w NFZ mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej na terenie Unii i kilku innych państw Europy na takich samych zasadach, jak obywatele tych państw. W większości przypadków wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia części kosztów udzielonych świadczeń medycznych

 więcej… 

szara kreska

UBEZPIECZENIE DLA OBCOKRAJOWCÓW

Koszty leczenia w czasie pobytu w Polsce

Ubezpieczenie adresowane jest do cudzoziemców, a także obywateli polskich, posiadających kraj stałego pobytu inny niż Polska. Ubezpieczenie obejmować będzie leczenie w Polsce, któremu Ubezpieczony musiał się poddać w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem

 więcej… 

szara kreska

UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA WIELOKROTNE WYJAZDY

Roczna polisa otwarta dla firm, uczelni, biur pracy

W przypadku wielokrotnych wyjazdów za granicę w ciągu roku ciekawym rozwiązaniem jest polisa otwarta,
w której umowę zawiera się na rok, a poszczególne osoby ubezpieczane są w różnych terminach

 więcej… 

szara kreska

UBEZPIECZENIE DLA OSÓB CZĘSTO PODRÓŻUJĄCYCH

Roczna polisa z powrotami i podróżami trwającymi do 60 dni

Ubezpieczenie adresowane do osób, które kilkakrotnie w ciągu roku wyjeżdżają za granicę, i których pojedyncze pobyty poza Polską nie trwają dłużej niż 60 dni. Ubezpieczenie zarówno na wyjazdy prywatne jak służbowe, zawodowe czy inne związane z wykonywaniem pracy.

 więcej… 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.