Wypadkowe

 

Ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Ubezpieczenie NNW zabezpiecza przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń zapewniając finansowe wsparcie Ubezpieczonego w przypadku uszczerbku na zdrowiu oraz Rodzinę w przypadku śmierci Ubezpieczonego

Wypadek w pracy, na wakacjach czy w czasie podróży niestety może zdarzyć się każdemu, finansowe wsparcie bywa wówczas niezbędne – by pokryć koszty leczenia, rehabilitacji, opieki pielęgniarskiej, operacji plastycznych, zakupu protez czy wózka inwalidzkiego, przeszkolenia zawodowego, itd..

 

 

 

UBEZPIECZENIA DLA KAŻDEGO
Ubezpieczenia adresowane do każdego. Zapewnią ochronę przez całą dobę na wypadek zdarzeń mających miejsce w pracy i po pracy (w szkole i po zajęciach). Podstawowy zakres obejmować będzie świadczenie na wypadek śmierci, które wypłacone zostanie bliskim Ubezpieczonego lub świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, które Ubezpieczony może przeznaczyć na dowolny cel. Do ubezpieczenie można włączyć szereg klauzul dodatkowych, min: zasiłek szpitalny, zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów rehabilitacji, zasiłek z tytułu niezdolności do pracy lub nauki.

 

UBEZPIECZENIA GRUPOWE
Ubezpieczenia, które możemy zaoferować niemalże każdej grupie. Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć min. pracowników firmy, uczestników szkoleń, uczestników różnego rodzaju imprez, osoby odwiedzające muzea, członkowie klubów sportowych, i inne grupy.

 

UBEZPIECZENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻYnnw
Oferujemy indywidualne ubezpieczenia NNW dla Dzieci i Młodzieży z zakresem ochrony podobnym do ubezpieczeń grupowych oferowanych za pośrednictwem szkoły. Zobacz naszą ofertę…

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.