OC zawodowa przewoźnika

strzałka w lewo

 

OCZ Przewoźnika drogowego

UBEZPIECZENIE WYMAGANE PRZY LICENCJI TRANSPORTOWEJ

Ubezpieczenie związane z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku. Ubezpieczenie honorowane w sytuacji składania wniosku o licencję transportową lub wypis z licencji.

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie daje ochronę na wypadek zaistnienia po stronie Ubezpieczonego zobowiązania do świadczenia pieniężnego w związku z jego działalnością jako przewoźnika drogowego, w myśl obowiązujących przepisów. Ochroną ubezpieczeniową objęte są takie wypadki ubezpieczeniowe, których przyczyna oraz występujące w następstwie tej przyczyny zobowiązanie płatnicze oraz ich zgłoszenie nastąpiły w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej

 

SUMA GWARANCYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem

  • dla jednego pojazdu silnikowego (lub zestawu pojazdów) suma gwarancyjna wynosi 9.000 EURO
  • dla każdego dodatkowego pojazdu silnikowego lub zestawu pojazdów suma gwarancyjna wynosi 5.000 EURO

 

SKŁADKA

  • za ubezpieczenie jednego pojazdu silnikowego: 500,- PLN (niezależnie od wys. sumy ubezpieczenia czy 9.000,- EUR czy 5.000,- EUR)
  • za ubezpieczenie od dwóch do pięciu pojazdów silnikowych: 250,- PLN za każdy pojazd
  • za ubezpieczenie powyżej 5 pojazdów silnikowych: 230,- PLN za każdy pojazd

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY (WE) 1071/2009

exit5

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.