OC krótkoterminowe

OC AUTOCASCO  |  MINICASCO  |  ASSISTANCE

 

 

Ubezpieczenie OC krótkoterminowe

Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, można zawrzeć w następujących, określonych ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, przypadkach:

 

PRZEZ KOMISY LUB SALONY SAMOCHODOWE

czyli podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na:

  • pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów lub
  • na kupnie i sprzedaży pojazdów

Umowę można zawrzeć na czas nie krótszy niż 30 dni

 

POJAZDY ZAREJESTROWANE CZASOWO

Umowę zawiera się na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji, określony w decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu mechanicznego, nie krótszy jednak niż 30 dni

 

POJAZDY ZAREJESTROWANE ZA GRANICĄ, jeżeli mają być zarejestrowane w Polsce

Ubezpieczenie nie może trwać dłużej niż przez okres 30 dni od dnia objęcia pojazdu mechanicznego w posiadanie przez jego nabywcę

 

POJAZDY WOLNOBIEŻNE

z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na czas nie krótszy niż 3 miesiące

 

POJAZDY HISTORYCZNE

czyli:

  • pojazdy zabytkowe
  • pojazdy mające co najmniej 40 lat
  • pojazdy mające co najmniej 25 lat i które zostały uznane przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazdy unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na czas nie krótszy niż 30 dni

 

Umowy ubezpieczeń krótkoterminowych nie przedłużają się automatycznie na kolejny okres, kończą się z końcem okresu na jaki zostały zawarte. Nie trzeba ich więc wypowiadać.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.