tradycyjne

 

Ubezpieczenie na życie

TRADYCYJNA, PROSTA OCHRONA Z MYŚLĄ O INNYCH

 

Śmierci ani choroby nikt przecież nie planuje, dlatego warto wcześniej myśleć o zabezpieczeniu innych.

Polisa na życie zapewni wsparcie finansowe w razie śmierci Ubezpieczonego. Rozbudowana o ubezpieczenia dodatkowe polisa zabezpieczy także samego Ubezpieczonego na wypadek  poważnego zachorowania czy trwałej utraty zdrowia. Fundusze pozyskane z ubezpieczenia mogą znacząco wspomóc leczenie choroby.

Ubezpieczenie na życie może stanowić zabezpieczenie :

  • najbliższej Rodziny
  • wspólników biznesowych
  • kredytu, leasingu lub innych zobowiązań finansowych

 

ZAKRES OCHRONY

Podstawowy zakres ochrony zapewniać będzie wypłatę świadczenia ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego. Świadczenie zostanie wypłacone albo osobom uposażonym, jeśli osoby takie zostały wskazane w polisie albo zgodnie z prawem spadkowym osobom najbliższym.

Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o świadczenia związane z utratą zdrowia, min w wyniku:

  • poważnego zachorowania
  • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby
  • trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

Składka zależy przede wszystkim:

  • od wieku Ubezpieczonego w dniu podpisywania umowy
  • okresu na jaki zawierane jest ubezpieczenie oraz
  • od wysokości sumy ubezpieczenia

Im wcześniej podejmie się decyzje o zawarciu takiego ubezpieczenia tym składka będzie mniejszym obciążeniem budżetu domowego.
Składka za ubezpieczenie podstawowe oraz każde ubezpieczenie dodatkowe naliczana jest odrębnie.
Na wysokość składki nie ma wpływu częstotliwość opłacania składek. Składki mogą być opłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

 

Zobacz więcej:

» UNIQA WYSOKA OCHRONA
» COMPENSA GWARANCJA OCHRONA
» ALLIANZ INDYWIDUALNE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Możliwość komentowania jest wyłączona.