ikze

strzałka w lewo

 

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

 

CO TO JEST IKZE?

IKZE jest nową formą dobrowolnego oszczędzania na emeryturę propagowanego przez rząd.
Zachętą do gromadzenia środków na emeryturę w formie IKZE jest ulga podatkowa.

 

ULGA PODATKOWA

W zależności od progu podatkowego, w którym znajdzie się podatnik wysokość ulgi wynosić będzie 18% lub 32%

 

Przykłady:
1. Roczna podstawa opodatkowania = 45 000 zł (pierwszy próg podatkowy: 18%)
45 000 zł x 4% = 1 800 zł Roczny limit wpłat na IKZE: 1 800 zł
1 800 zł x 18% = 324 zł Zysk podatkowy wynosi 324 zł

2. Roczna podstawa opodatkowania = 90 000 zł (drugi próg podatkowy: 32%)
90 000 zł x 4% = 3 600 zł Roczny limit wpłat na IKZE: 3 600 zł
3 600 zł x 32% = 1 152 zł Zysk podatkowy wynosi 1 152 zł

3. Roczna podstawa opodatkowania = 120 000 zł (drugi próg podatkowy: 32%)
120 000 zł x 4% = 4 800 zł Kwota 4 800 zł przekracza roczny limit wpłat na IKZE, limit ten wynosi za 2012r 4 030,80 zł

4. 030,80 zl x 32% = 1 289,86 zł Zysk podatkowy wynosi 1 289,86 zł

 

LIMIT WPŁAT

Maksymalna roczna wpłata nie może przekroczyć 4% podstawy wymiaru składek i tzw. rocznego limitu na ZUS
Roczny limit wpłat na IKZE będzie więc mniejszą z kwot:

  • 4% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za rok poprzedni. Dla osób o dochodach nieprzekraczających progu 12-krotności minimalnego wynagrodzenia w poprzednim roku będzie to 4% progu
  • roczny limit wpłat, wynoszący w 2012 – 4 030,80 zł

 

WYPŁATA ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW

Aby nabyć uprawnienia do wypłaty zgromadzonych środków należy łącznie spełnić dwa warunki:

  • osiągnąć wiek emerytalny (w przypadku kobiet 60., a w przypadku mężczyzn 65. rok życia)
  • dokonywać wpłat w co najmniej pięciu latach kalendarzowych.

 

KTO MOŻE ZAŁOŻYĆ KONTO IKZE?

Każda osoba, która:

  • ukończyła 16 lat i nie ukończyła 60 roku życia
  • osiąga z wykonywanej pracy dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 

 

Więcej:

COMPENSA IKZE – indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.