Transportowe

 

Ubezpieczenia w transporcie drogowym

cargo

 

Ubezpieczenia adresowane zarówno do firm transportowych, których podstawą działalności jest przewóz towarów, a także do wszystkich innych przedsiębiorców, których towary wędrują po kraju i po świecie

Oferujemy ubezpieczenia OC przewoźnikom drogowym i spedytorom
zapewniające ochronę przed roszczeniami zleceniodawców w przypadku uszkodzenia towaru. Natomiast właścicielom towarów proponujemy ubezpieczenia CARGO, które zabezpieczą towar na wypadek zdarzeń nie objętych odpowiedzialnością przewoźnika

 

 

OC ZAWODOWE PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

Wymagane przy składaniu wniosku o licencję transportową

Ubezpieczenie związane z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

 więcej... 

szara kreska

OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO (OCP)

W ruchu krajowym, w ruchu międzynarodowym, w ruchu kabotażowym

Ubezpieczenia adresowane do podmiotów zajmujących się zawodowo działalnością przewozową w charakterze przewoźnika drogowego zapewniające ochronę na wypadek szkód w towarze powstałych z winy przewoźnika.

  Więcej… 

szara kreska

OC SPEDYTORA

Z możliwością rozszerzenia o OC przewoźnika umownego

Ubezpieczenie obejmować będzie odpowiedzialność cywilną spedytora (przewoźnika umownego) z tytułu szkód polegających na utracie, ubytku lub uszkodzeniu powierzonego mienia. Ubezpieczenie zapewni ochronę przed roszczeniami poszkodowanych zleceniodawców.

szara kreska

UBEZPIECZENIA CARGO

Ubezpieczenie dla właścicieli towarów

Ubezpieczenie cargo polecamy producentom i handlowcom, którzy w ramach prowadzonej działalności sprowadzają lub wysyłają różnego rodzaju towary. Ochroną może zostać objęty transport na terenie kraju oraz zagranicą dokonywany własnymi środkami transportu lub przez zawodowych przewoźników.

Umowa może być zawarta na czas trwania jednego transportu lub na czas wszystkich transportów dokonywanych w czasie roku.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.