Więcej o cargo

strzałka w lewo

 

Ubezpieczenie mienia w transporcie

 

Cargo to ubezpieczenie mienia w transporcie. Ochroną objęte może być mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu Ubezpieczonego, takie jak:

  • środki obrotowe
  • maszyny i wyposażenie
  • mienie przyjęte w celu wykonania usługi (przewożone transportem drogowym własnym lub zawodowym)

Ubezpieczenie działa od chwili rozpoczęcia załadunku do czasu jego rozładowania z uwzględnieniem niezbędnego przeładunku.

 

Ubezpieczenie zapewni ochronę od:

  • wypadku środka transportu
  • rabunku
  • wandalizmu
  • od ognia i innych zdarzeń, min. od huraganu, powodzi, gradu, wybuchu
  • kradzieży z włamaniem

 

Dlaczego ubezpieczenie cargo jest potrzebne również wtedy gdy przewóz towaru zlecasz zawodowemu przewoźnikowi?
Odpowiedzialność cywilna przewoźnika ogranicza się do szkód za które winę ponosi przewoźnik, a to oznacza, że w przypadku szkód innych, np. powstałych wskutek tak zwanej siły wyższej przewoźnik jest wolny od odpowiedzialności. W przypadku szkody powstałej wskutek powodzi lub huraganu nie dostaniesz więc odszkodowania od przewoźnika. W tej sytuacji Twoją stratę może pokryć właśnie ubezpieczenie cargo.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.