Firmowe

 

Ubezpieczenia firmowe

 

Ubezpieczenie firmy zapewnia bezpieczeństwo prowadzenia działalności. W razie zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia ciągnącego za sobą konsekwencje płatnicze zapewnia pomoc i wsparcie finansowe.
Od pewnych zdarzeń nie da się uchronić, ale ich konsekwencje można przenieść na Ubezpieczyciela.

 

CO MOŻESZ UBEZPIECZYĆ?

W zależności od Twoich potrzeb i charakteru prowadzonej działalności, ubezpieczeniem możesz objąć:

 • budynki, budowle lub pomieszczenia wykorzystywane do działalności
 • nakłady inwestycyjne poniesione w związku z wynajmem pomieszczeń
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie
 • środki obrotowe
 • mienie osób trzecich – np. przyjęte do wykonania usługi
 • mienie pracownicze – odzież pozostawioną w szatni
 • sprzęt elektroniczny
 • mienie w transporcie (cargo)
 • odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzeniem działalności

 

OD JAKICH ZDARZEŃ?

Zakres ochrony Twojego mienia zależeć będzie od rodzaju ryzyk włączonych do ubezpieczenia:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych, w tym od dymu, powodzi, zalania, deszczu nawalnego, przepięć, huraganu, wybuchu, zalegania śniegu lub lodu, upadku drzew itd.
 • od kradzieży z włamaniem
 • od wandalizmu – również od graffiti
 • od stłuczenia – szyby i inne przedmioty szklane (szklane blaty stołów, lustra, akwaria, terraria)
 • lub od wszystkich ryzyk (ALL Risks)

 

CO DO TEGO?

Zakres ochrony możesz rozszerzyć o dodatkowe ryzyka, min o:

 • Assistance – pomoc stolarza, ślusarza, hydraulika, informatyka
 • Ubezpieczenie NNW pracowników

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.