Koszty Leczenia a NFZ

strzałka w lewo

 

Karta NFZ a prywatne ubezpieczenie

 

Ubezpieczeni w NFZ mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, na takich samych zasadach, jak obywatele tych państw. W większości przypadków wiąże się to jednak
z koniecznością poniesienia części kosztów udzielonych świadczeń medycznych.

Bezpłatna pomoc medyczna zostanie udzielona przez placówki medyczne tylko w zakresie określonym w przepisach danego państwa członkowskiego. Warunkiem skorzystania z pomocy jest posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej przez NFZ na podstawie złożonego wniosku.

W większości krajów UE warunkiem uzyskania należnych świadczeń jest zarejestrowanie tego formularza w odpowiedniej instytucji ubezpieczeń społecznych tuż po przyjeździe.

 

Polacy będą partycypować w kosztach swojego leczenia za granicą. Dla przykładu:

 • w Niemczech płatna jest pierwsza wizyta u lekarza, a także pobyt w szpitalu (10 Euro za każdy dzień)
 • w Belgii, 25% kosztów leczenia i lekarstw będziemy musieli pokryć we własnym zakresie a za transport medyczny musimy ponieść opłaty w pełni na własny koszt. NFZ zwróci nam 75% poniesionych kosztów na leczenie i leki tylko wówczas, gdy posiadamy odpowiedni formularz, pokwitowania i kopie recept
 • we Francji będziemy musieli pokryć 30% kosztów honorariów lekarskich, 20% kosztów leczenia stacjonarnego, 25% leczenia szpitalnego, wysokość opłaty dobowej, koszty leków od 35% do 65% i 40% kosztów testów laboratoryjnych
 • w wielu zagranicznych miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie, w związku z tym nie honorują EKUZ. Za ich usługi trzeba zapłacić pełną cenę, której Fundusz nie zwróci
 • pacjent w pełni ponosi koszty transportu sanitarnego do Polski. Również ratownictwo górskie w wielu krajach, m.in. w Austrii, we Francji, w Czechach oraz na Słowacji, jest w pełni odpłatne

Należy także pamiętać, że leczenie skutków wypadków związanych z uprawianiem sportu, w tym narciarstwa, obciążone jest wyższymi opłatami, niż w innych przypadkach i nie wszystkie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

» Więcej informacji o systemach ochrony zdrowia w wybranym kraju 

 

Czego nie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w żadnym kraju UE

 • Karta nie pomoże Ci w powrocie do kraju – Karta nie pokrywa kosztów transportu medycznego do Polski
 • Karta nie zapewnia pokrycia dopłat za świadczenia medyczne
 • Karta nie zapewnia pokrycia kosztów opieki zdrowotnej w sektorze prywatnym

 

Dlaczego warto mieć dodatkowe ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne zapewnia znacznie szerszą ochronę w razie choroby czy też nieszczęśliwego wypadku

 • zapewnia bezgotówkowe leczenie bez dopłat i udziałów własnych
 • obejmuje leczenie w prywatnych placówkach
 • pokrywa niezbędne koszty transportu do Polski
 • nie wymaga zbędnych formalności – można wykupić je w 5 minut   on-line 
 • umożliwia rozszerzenie o dodatkową ochronę np. bagażu czy odpowiedzialności cywilnej
 • kosztuje niewiele!

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.