gwarancja ochrona

strzałka w lewo

 

 

 

Gwarancja Ochrona
Compensa Życie

Terminowe ubezpieczenie na życie

 

Wiek przystąpienia do ubezpieczenia: 18 – 65 lata
Możliwy okres trwania ubezpieczenia: od roku do wieku, w którym Ubezpieczony skończy 85 lat
Minimalna suma ubezpieczenia – 10.000 zł
Minimalna składka wynosi 100 zł. Może to być składka roczna, kwartalna lub półroczna

 

WARIANT PODSTAWOWY

  • świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia w śmierci Ubezpieczonego
  • świadczenie w przypadku choroby śmiertelnej w wysokości 50% sumy ubezpieczenia

 

WARIANT ROZSZERZONY

Ubezpieczenie podstawowe można rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe na wypadek:

  • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego
  • poważnego zachorowania
  • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby
  • trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • ciężkiej trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy z przejęciem opłacania składek

 

Więcej:  OWU GWARANCJA OCHRONA   \  OWU GWARANCJA OCHRONA Ubezpieczenia Dodatkowe

Możliwość komentowania jest wyłączona.