allianz terminowe ubezpieczenie na życie

strzałka w lewo

 

Terminowe ubezpieczenie na życie

Allianz Życie

 

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto chce zabezpieczyć swoich najbliższych przed koniecznością spłaty zadłużenia w razie swojej śmierci lub poważnego zachorowania czy inwalidztwa.

 

Wiek przystąpienia do ubezpieczenia: 18 –70 lat
Możliwy okres trwania ubezpieczenia: od roku do wieku, w którym Ubezpieczony skończy 81 lat
Minimalna suma ubezpieczenia – 5.000 zł
Minimalna składka wynosi 50 zł. Może to być składka roczna, kwartalna lub półroczna

 

WARIANT PODSTAWOWY

świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia w śmierci Ubezpieczonego

 

WARIANT ROZSZERZONY

Wykupując umowy dodatkowe można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ochronę:

  • na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (DNW)
  • na wypadek poważnego zachorowania (DPZ)
  • na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszcz. wypadkiem lub jedną ze zdefiniowanych chorób (DIW)
  • dotyczącą zwolnienia z opłacania składek na wypadek inwalidztwa (DIN)

 

Więcej:  OWU ALLIANZ INDYWIDUALNE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Możliwość komentowania jest wyłączona.